El PSIB-PSOE aposta per un REB que compensi la insularitat i «diferenciat de la proposta low cost amb la qual el PP va vendre Balears davant Rajoy»


El Grup Parlamentari Socialista ha criticat una Proposició No de Llei del PP sobre la proposta del nou Règim Especial per Balears, que segons el portaveu socialista, Andreu Alcover, «ha de donar resposta i compensar tots els fets negatius del fet insular i que són molts, no només fiscals».

En aquest sentit, els socialistes consideren que el nou REB s'ha de diferenciar «del que va fer Bauzá, que suposava una renúncia a les inversions estatutàries, el fons d'insularitat i les compensacions pel fet de ser illes», motius pels quals el PP «va vendre la comunitat davant Rajoy per un REB low cost».

Per aquesta mala gestió del PP la passada legislatura, Alcover ha insistit en què «val més estar unes setmanes més per elaborar una proposta i tenir un text consensuat i definitiu», amb l'objectiu de «defensar-lo amb força davant Madrid i no presentar-lo a corre-cuita i que després s'hagi de corregir».

A més a més, Alcover ha denunciat que el PP s'ha oblidat en la seva iniciativa de l'actor principal, com és el Govern d'Espanya, al qual s'han presentat les aportacions dels grups polítics per aquest nou REB «però encara no se les ha mirat». Per part seva, el Govern de les Illes Balears defensarà un bon REB, ha assegurat Alcover, tot i que el dubte està en què passarà amb l'Estat, ja que «després ens tomba les nostres propostes, com el primer intent per tenir la tarifa plana, amb els vots de PP i Ciutadans».

Finalment, el portaveu socialista ha apostat per «definir una estratègia conjunta per anar a defensar el que ens pertoca davant Madrid», sobre la qual «ja sabem que pensa el senyor Company, qui defensa no perdre ni un minut amb aquest tema».

El PP lloa les retallades de la passada legislatura i proposa fer-ne més

D'altra banda, el ple del Parlament ha debatut una Proposició No de Llei del PP per reduir el Sector Públic Instrumental, sobre la qual la diputada Maria José Camps ha criticat que «el PP oblida intencionadament que el creixement desmesurat d'aquest sector es va produir durant la legislatura de Jaume Matas, recordada per la corrupció indecent».

Amb aquesta iniciativa, la diputada socialista considera que els populars «posen de manifest la seva satisfacció amb les retallades injustificades en drets, serveis i treballadors en el sector públic», per la qual cosa ha lamentat que «quan semblava que havíem deixat enrere l'etapa de Bauzá el senyor Company recupera el camí de les retallades i l'austeritat».

El problema, tal com ha exposat Camps, és que «hi ha un caramull de sentències judicials que demostren el nyap que va fer Bauzá amb la seva reducció del sector públic i que obliguen a pagar a la comunitat, a dia d'avui, gairebé 16 milions d'euros per indemnitzacions».

Per això, els socialistes han proposat una esmena de rebuig als acomiadaments perpetrats l'anterior legislatura i que avui el PP vol continuar, però no ha estat acceptada.

La diputada socialista també ha denunciat que la proposta del PP «no diu quines empreses vol tancar, si volen retallar a SFM, ABAQUA, el SOIB o en suport a la dependència». Unes empreses on «qualsevol retallada suposaria un impacte directe sobre el benestar de la ciutadania de Balears», ha afegit Camps.

En qualsevol cas, els socialistes han recordat que «el Govern del Canvi no ha quedat mans plegades, retornant la normalitat a l'administració pública i apostant per l'eficiència i les mesures de control sobre el Sector Públic Instrumental».

Finalment, Camps ha insistit en què «mentre Bauzá acomiadava 3.000 treballadors públics nosaltres impulsam 7.750 places per funcionaris de carrera». En aquest sentit, el Grup Parlamentari Socialista ha proposat una esmena per manifestar el suport de la cambra a aquesta oposició que dóna estabilitat i millors condicions laborals als empleats públics, la qual ha estat acceptada.