Els socialistes expressen el seu absolut desacord amb la valoració tècnica feta sobre Sa Feixina


El Grup Socialista al Consell de Mallorca vol expressar el seu absolut desacord amb la decisió de la ponència tècnica de Patrimoni d'emetre un informe a favor de catalogar Sa Feixina com a Bé d'Interès Cultural.

La consellera socialista Lorena Oliver ha explicat que aquesta decisió «no reuneix la unanimitat que creim que és necessària en un tema tan important, ja que hi va haver més abstencions que vots a favor, havent-hi fins i tot absències i un vot en contra».

En aquest sentit, la consellera socialista ha afegit que «amb una decisió tan dividida el tema no queda gens clar i el Grup Socialista no comparteix la resolució adoptada».

De fet, Oliver ha defensat que els socialistes «donam més valor a qüestions que tenen a veure amb la dignitat, la reparació i la justícia», per la qual cosa encara han de determinar el vot que emetran el proper dimarts durant la Comissió de Patrimoni que ha de decidir la protecció o no del monòlit feixista.

Finalment, Oliver ha recordat que «es tracta d'un monument feixista que exalta la dictadura i que va ser inaugurat pel mateix dictador Franco», per la qual cosa «els valors de veritat, justícia i reparació estan molt per damunt de la valoració tècnica que s'ha fet.