Els socialistes expressen el seu suport a demanar nous informes tècnics sobre Sa Feixina “per prendre una decisió justa i amb garanties”


La Comissió de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca ha decidit ajornar la votació sobre l’expedient de Sa Feixina, amb l’objectiu d’adoptar “el millor acord possible i el més just”. Així ho ha assegurat la consellera socialista Lorena Oliver, qui ha expressat el suport del Grup Socialista a la retirada del punt de l’ordre del dia de la comissió “des dels principis de la prudència i la seguretat jurídica”.

En aquest sentit, Oliver ha recordat que “la ponència tècnica és molt feble, amb disparitat d’arguments jurídics i amb una manca d’unanimitat clamorosa en la votació del seu dictamen”.

Per això, els socialistes consideren que el procés “conté mancances”, per la qual cosa estimen necessari “aportar informes tècnics i consultius per poder votar la decisió final sobre la protecció patrimonial o no de Sa Feixina amb plenes garanties jurídiques”.

En concret, l’opció defensada pels socialistes és la de demanar un informe tècnic no preceptiu a la Universitat de les Illes Balears, entitat consultiva que preveu la Llei de Patrimoni de Balears, i un altre als tècnics del Consell de Mallorca, ja que “a l’expedient no hi ha cap informe tècnic que digui que Sa Feixina ha de ser bé catalogat”.

De fet, en totes les declaracions a l’hora de protegir o no algun element s’ha comptat amb informes tècnics, i no només jurídics, per la qual cosa “l’expedient de Sa Feixina no ha de ser una excepció”, ha explicat la consellera socialista.