Moreno: “El caràcter d’emergència del Ple de pobresa ha perdut tot el seu sentit per la inacció i la manca de compromís del Govern”


El portaveu de polítiques socials del Grup Socialista, Raúl Moreno, ha mantingut avui una reunió informativa amb els mitjans de comunicació per tractar els incompliments del ple de pobresa i emergència social per part del Govern i ha destacat que “una de cada quatre mesures encara no s’ha iniciat, i el 55% de les mesures no s’estan aplicant un any després de la seva aprovació”. “A més, el Govern incompleix la publicació de l’informe de seguiment del mes de maig, que encara no ha sortit publicat, i no s’ha iniciat el treball de les taules sectorials sorgides del Ple d’Emergència. Tan sols s’ha fet la seva constitució”, ha afegit.

Segons Raúl Moreno, “el caràcter d’emergència del Ple ha perdut tot el seu sentit per la inacció i la manca de compromís del Govern. A dia d’avui, les persones amb més dificultats socials no han rebut per part del Govern cap política efectiva que millori la seva qualitat de vida”. “Si parlem globalment, el Govern pot afirmar que hi ha moltes mesures que estan en aplicació, però això no ha comportat cap esforç per part seva. Ha continuat fent el seu pla polític i moltes mesures que estan en aplicació ja s’estaven fent. Però l’esperit del Ple d’emergència era canviar aquesta dinàmica i assegurar uns mínims a les famílies vulnerables, cosa que no s’ha fet. Un any més tard, les famílies continuen amb els mateixos problemes i no s’ha canviat aquesta dinàmica”, ha explicat.

En aquest sentit, el diputat socialista ha indicat que “hi ha mesures que es van qualificar com urgents en la mateixa resolució del ple i que han estat pendents un any per manca de pressupost (beques menjador, RMI, millores accés habitatge) i que ara el Govern, amb els pressupostos aprovats des de març 2017, no n’assegura l’aplicació”. “El Govern posava com excusa de l’incompliment la manca de pressupostos. Ara que ja en tenen i que són, segons el Govern, els més socials, asseguren que donaran compliment de totes les mesures per via d’urgència? Però, en un any, hi ha mesures que no depenen de cap disponibilitat pressupostària i que no s’han complert (informació sobre l’atorgament de les beques menjador, convocatòria de Taules, com la de la Infància, avaluació del protocol malnutrició infantil, etc.)”, ha dit.

Des del Grup Socialista, ha afirmat, “tal com vam reclamar a la Comissió de Seguiment celebrada el divendres 21 d’abril exigim al Govern que, davant l’aturada de compliments dels acords del Ple de Pobresa, s’elabori un calendari d’execució de les mesures pendents d’aplicar. Per altra banda, ja que el Govern s’ha escudat en l’aprovació dels pressupostos per portar a terme algunes de les mesures, s’acompanyin aquestes de la partida i l’import pressupostari concret per a la seva execució. Cal prioritzar les actuacions a fer i refer el document de seguiment, actualitzant-lo al 100%”. “Hem registrat una bateria de preguntes al Govern per veure en quin punt es troben algunes mesures que no han sofert cap canvi en el seu compliment des de maig de 2016”, ha conclòs.