El Govern del PP torna a ser incapaç de donar una resposta justa en la problemàtica de les clàusules sòl


Davant l’anunci de l’aprovació per part del CGPJ de l’especialització de 54 jutjats per a conèixer els litigis per clàusules sòl, la responsable de la secretaria de Justícia del PSC, Rosa Maria Ibarra ha lamentat que el Govern del PP “hagi estat incapaç de donar una sortida justa per a totes les parts a la problemàtica de les clàusules sòl”.

“Entenem que aquesta és una decisió que pot prendre el CGPJ – ha manifestat Ibarra - però que necessita l’informe favorable del Ministeri de Justícia, i també, en el cas de Catalunya del Govern de la Generalitat, i per tant, creiem que els uns i els altres són directament responsables d’aquesta decisió que va en contra de la part més feble en aquestes reclamacions, els ciutadans i ciutadanes”.

Ibarra ha volgut recordar també que aquesta mesura ha estat criticada per advocats i membres de la judicatura pel fet que els ciutadans i ciutadanes hauran de desplaçar-se a la capital de la província per poder seguir els processos judicials que s’obrin en els jutjats especialitzats, afegint més despeses, pèrdua de temps i dificultats als afectats per les clàusules sòl.

Des del PSC ja vam posar en qüestió el Real Decret Llei 1/2017, pel qual s’establia el mecanisme de resolució pactada per les reclamacions per les clàusules sòl, en entendre que no era una solució efectiva i que amb molta probabilitat gran part dels assumptes acabarien als jutjats, fet que ha quedat palès amb la creació de manera excepcional d’aquests 54 nous jutjats d’àmbit provincial.

D’altra banda, i en referència a la creació avui de la comissió de seguiment del RDL 1/2017, Ibarra ha volgut deixar clara la necessitat que, en el marc d’aquesta comissió, es posin de manifest les mancances d’aquest RDL i s’arbitrin els mecanismes per solucionar-les, i en tot cas, que serveixi per futures accions: “El Govern hauria de preveure vies de solució efectives per altres problemàtiques que sorgeixin en les relacions contractuals entre les entitats financeres i el ciutadans” ha conclòs.